top of page
fra_Boras.jpg

Father Drazan Boras, O.F.M.

Pastor, Blessed Aloysius Stepinac

Croatian Cathlic Mission

 

Father Drazan is part of the Croatian Franciscan Custody of the Holy Family.   Read more about his life's work HERE. 

Welcome to our family.

As your priest, and friend, I call upon you to share in the Mission's apostolate and work - be active and informed, and be spiritually and socially alive.  Get involved in our community and you will soon see.

 

We are a family, on a mission together.  It is a journey of faith with the ultimate purpose and goal - to reach our eternal Home in heaven. 

 

To attain this goal, we must BELONG.   We must walk together as brothers and sisters.   For this journey, I share with you some of the basic guidelines to help you on your way:

 

  • Our Mission as Croatian Catholics is that we belong to a parish.  Please register with the parish office so that you can call Blessed Aloysius Stepinac Mission your home away from home. 

  • Become a member of our Mission.  Be active, both spiritually and socially - there are many ways to do so -- just ask. 

  • Our Mission is called to carry on the work of Jesus Christ: to proclaim his good news.  To do this well, members are called to be RESPONSIBLE by praying, volunteering and financially supporting the Mission.

  • Our Mission cares and loves ALL its members, both those who belong and those who have drifted away.  If you have drifted away, come back -- your ALWAYS welcome.

  • Our Mission has a special love and affection for our youth.  They are our future.  Invite our young people to join - to BELONG -- we love you and need you.  And remember, God loves you and wants you to be part of His family.

 

I remind all of our members and their families to love their homeland, their culture, their history, language, folklore and to be dedicated to their Catholic faith.   

 

Our Franciscan Spirit of humility, simplicity, poverty and care for all of God's creation is something we strive to pass on to many generations after we are long gone.

 

I invite all Catholics to join and be part of our Blessed Aloysius Stepinac Mission and to celebrate the Mass - Holy Eucharist. 

 

Remember -- God loves YOU. 

 

Fr. Drazan, O.F.M.

 

 

 

Dobro Nam Došli.

 

Kao Vaš svećenik i prijatelj, pozivam Vas da zajedno podijelimo apostolat i posao naše Misije: 

 

biti aktivan i informiran i biti duhovno i socijalno živ. Uključite se aktivno u zajednicu i uskoro ćete vidjeti i doživjeti.

Mi smo obitelj u zajedničkoj misiji. To je putovanje vjere s konačnim ciljem – stiči do našeg nebeskog doma.

 

Kako bismo postigli ovaj cilj, mi moramo PRIPADATI. Moramo raditi zajedno kao braća i sestre. Zbog ovog zajedničlkog putovanja, dijelim s Vam nekoliko uputa koje će Vam pomoći na putu:

 

  • Naša misija, kao hrvatski katolici jest da mi pripadamo jednoj župi. Molim vas upišite se u našem žuonom uredu kako biste Misiju kardinala Stepinca mogli zaista zvati svojim domom.

  • Postanite članovi Misije. Budite aktivni i duhovno i socialno. Postoji mnogo načina kako to učiniti, samo pitajte,

  • Naša Misiija je pozvana nositi djelo Isusa Krista: naviještati Radosnu vijest. Kako bismo učinili ovo djelo ODGOVORNO, članovi su pozvani na odgovornost molitvom, dobrovoljnim radom i financijskom pomoći Misiji.

  • Naša Misija se brine za sve i voli sve svoje članove, one koji pripadaju i one koji su odlutali negdje drugdje. Ako ste ostali po strani, odlustali ili odlutali, ovdje ste doma, vratite se, uvijek ste dobro došli!

  • Naša Misija ima posebnu ljubav prema našim mladima. Oni su naša budućnost. Pozovite naše mlade da nam se pridruže, da PRIPADAJU. Mi Vas volimo i trebamo. I sjetite se: Bog Vas voli i  želi da budete dio njegove obitelji.

 

Podsjećam sve naše članove i njihove obitelji da vole našu domovinu, svoju kulturu, povijest, jezik, folklor i da budu odani svojoj katoličkoj vjeri.

 

Naš franjevački duh ponizniosti, jednostavnosti, siromaštva i brige za sva Božja stvorenja je ono što želimo prenijeti na generacije koje dolaze nakon što smo mi otišli.

 

Pozivam sve katolike da nam se pridruže i postanu dio Misije Blaženog Alojzija Stepinca, posebno u slavlju Svete Euharistije.

 

Sjetite se: Bog vas voli.

 

Fr. Drazan, O.F.M.

bottom of page